EU:n ruoka-apu vähävaraisimmille jatkuu entiseen malliin

3
Vaikka hallitus lakkautti valtion tuen vähävaraisten ruoka-apuun, jatkuu EU:n ruoka-apu entiseen malliin.

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

EU:n komissio on hyväksynyt kansallisen toimenpideohjelman 2014–2020,  jonka toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa Maaseutuvirasto.

Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. Elintarvikkeiden jakamisesta vähävaraisille vastaavat kumppaniorganisaatiot (kansalaisjärjestöt ja muut kohderyhmän kanssa työskentelevät organisaatiot).

Elintarvikkeiden jakelusta vähävaraisille vastasi vuosien 2015 ja 2016 aikana 33 kumppaniorganisaatiota. Kumppaniorganisaatioiden piirissä toimivat paikalliset yhdistykset tai seurakunnat huolehtivat jakelupaikoissaan elintarvikkeiden luovuttamisesta avuntarvitsijoille. Jakelupaikkoja oli noin 480 eri puolilla Suomea.

Vuonna 2017 elintarvikkeita jaettiin yhteensä n. 2 miljoonaa kiloa.

Lähde: Mavi

3 KOMMENTIT

  1. Oma kansa ruokajonossa

    ”Jäsenvaltio saa uudelleensijoitetusta kiintiöpakolaisesta lähtömaasta tai uudelleensijoittamisen kiireellisyydestä riippuen kertakorvauksena 6 000 tai 10 000 euroa. Uudelleensijoittamisen määrärahalla tuetaan kansallisesti kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja kotoutumista sekä uudelleensijoittamisen viranomaisprosessien kehittämistä.

    Vuoden 2018 pakolaiskiintiössä vastaanotettavista pakolaisista Suomen saama kertakorvaus on 10 000 euroa henkilöä kohden.”

  2. Leipäjonot ilmestyivät suomalaiseen katukuvaan juuri samaan aikaan kun meitä aloitettiin keinotekoisella lamalla valmistella EU kuntoon.

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.