Kunnat varautuvat väestön ikääntymiseen

4
Yli 75-vuotiaiden määrä tulee lähes kaksinkertaistumaan useissa kunnissa vuoteen 2030 mennessä.

Kunnilla on keskeinen rooli, kun väestön ikääntymiseen varaudutaan paikallistasolla. Ympäristöministeriön koordinoiman Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 ja kuntien yhteisessä kehittämishankkeessa luotiin ennakointimalli ikääntyneiden asumistarpeisiin varautumiseksi.

Kunnilla on laajat mahdollisuudet varautua ikääntyneiden asumistarpeisiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Keinoja on tarpeen pohtia useista eri näkökulmista.

”Kunnat ovat avainasemassa ikääntyneen väestön asuinolojen parantamisessa. Monenlaisia keinoja pitää vain osata hyödyntää. Hankkeessa tuotettu ennakointimalli on yksi esimerkki kokonaisvaltaisempaan tarpeiden ja toimenpiteiden tarkasteluun”, sanoo asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä.

Ikääntyneiden asumistarpeiden ennakoinnin ja varautumisen malli sisältää neljä vaihetta: väestön ikääntymisen ennakoinnin, asumistarpeiden ennakoinnin, rakentamis- ja muutostarpeisiin varautumisen sekä toimenpiteisiin varautumisen. Ennakointia ja varautumista tulee tehdä nykyiset ja myöhemmin ikääntyvät huomioiden, siksi kunnilla tulee olla käsitys väestön ikääntymisestä ainakin seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Tarkastelumallia voidaan soveltaa kuntien ja maakunnan asunto- ja ikääntymispoliittisten strategioiden valmisteluun, mutta myös asuinaluekohtaisesti.

Tuloksia sovelletaan jo käytäntöön

Tarkastelussa hyödynnettiin Suomen ympäristökeskuksen aineistoja, kansallisia tilastoja sekä viidessä kunnassa toteutettuja kyselyitä ja osallistavia työpajoja. Työpajoissa käsiteltiin kyselyillä kartoitettuja ikääntyneiden tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia kuntien asumisen, kaavoituksen ja sosiaali- ja terveysalan vastuuhenkilöiden kanssa.  Mukaan osallistui myös rakennuttajien ja vanhusneuvoston kaltaisia sidosryhmiä.

Hankkeessa luotiin kuntakohtaiset ennakoinnin ja varautumisen toimenpiteet. Ne voivat liittyä esimerkiksi asuinaluekehittämiseen, mikä pitää sisällään kuntien ja kolmannen sektorin tilojen hyödyntämisen. Toimenpiteet koskevat myös ikääntyneiden neuvontaa ja tiedottamista asumiseen liittyvissä kysymyksissä, tavoitteena esimerkiksi korjausavustusten parempi hyödyntäminen. Tärkeää on ikääntyneiden tarpeiden huomiointi kuntien tontti- ja kaavoituspolitiikassa, vaikkapa tontinluovutuskäytännöissä korostamalla esteettömyyden merkitystä.

Työpajoissa keskusteltiin lisäksi palvelujen saavutettavuudesta, ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämisestä ja yhteisöllisyydestä, ja ideoitiin erilaisia ratkaisuja kotona asumisen mahdollistamiseksi. Tärkeää on myös vapaaehtoisten ja naapuriavun aktivointi sekä ikäihmisten osallisuuden tunteen vahvistaminen.

”Vaasalle tämä ennakointityö tuli sopivasti. Kyselyllä ja työpajoissa saatiin arvokasta tietoa ikäihmisten asumistoiveista ja -tarpeista. Sitä hyödynnetään Ravilaakson ikäystävällisen asuinalueen ja sinne tulevan ikäihmisille suunnatun yhteisöllisen hyvinvointikorttelin suunnittelussa. Hankkeen innoittamana Vaasan kaupunki sai lisää virtaa ikääntyneiden asumistarpeiden ennakointi- ja varautumistyöhön”, sanoo asuntopäällikkö Jonas Nylén Vaasan kaupungilta.

Lähde: Ympäristöministeriö

4 KOMMENTIT

 1. Väittäisiin että suhtautuminen on jälleen kerran väärä. Meillä on nyt suuret ikäluokat yli 75 vuotiaita. ja seuraavan muutaman vuoden aikana, kaikki suuret ikäluokat ovat yli 75 vuotiaita. No, kun tiedetään että tämä on jo neljäs vuosi kun suomalaisten kappalemäärä pienenee, niin mitä siitä voidaan olettaa? Se että suuria ikäluokkia ja heidän vanhempiaan kuolee enemmän kuin uusia lapsia syntyy. Ja koska trendi HPV-rokotteiden steriloivasta vaikutuksestakin johtuen ja nuorten naisten urakuvitelmista johtuen pysyy samanlaisena, Kansakunnan määrä vähenee.

  Meitä on vuonna 2025 3.9 miljoonaa suomalaista!

  Miksi sitten yli 75 vuotiaita ei ole tuolloin kaksinkertaista määrää nykyiseen nähden? Siksi että suuret ikäluokat, ns. keskikalja- ja huumeikäluokat ovat myrkyttäneet elimistöään ja syöneet paljon epäterveelisemmin kuin heidän vanhempansa. He ovat myös olleet itsekkäämpiä ja siksi liikkuneet vähemmän.He ovat matkustelleet lentokoneilla enemmän (rasittaa verisuonistoja) ja syövät enemmän pillereitä kuin sumalaiset koskaan. Muistan kuinka jo heidä iässään, 30v. vertailtiin sitä kuka syö ja minkäkinlaisia pillereitä. heidän elimistönsä ei useinkaan ole terveellä pohjalla. Hyvänä seurattavana esimerkkinä omat vanhempani jotka eivät enää juuri pysty kävelemään ja joille kauppakassin nosto vaatii harkintaa sekä kaksi kättä. Jäykkiä ihmisiä joilla ei ole tasapainoa eikä lihaksia. Mutta tupakkaa poltetaan joka päivä. Ja mustaa kahvia juodaan sekä munkkipossua syödään.

  Minä väitän että parin vuoden jälkeen alkaa yli 75 vuotiaiden määrä vähentyä merkittävästi niin että vuonna 2025 heitä on saman verran kuin nyt. Ja vuonna 2030 ja vähemmän kuin nyt. Tilanne on sikäli sukkela koska suomalaisia on vuonna 2030 noin 3.7 miljoonaa. Jollei syntyvyys jostain ihmeen ja kumman syystä parane. Ja toisaalta, paraneehan se kun suurilta ikäluokilta vapautuu perintöjä. Ihmiset jotka eivät muuten lisäännyt, lisääntyvät kun taloudellinen tilanne on vakaa. Mutta käykö siinä niin vai laitetaanko nekin rahat mnikansallisten yhtiöiden lomamatkoihin? Aika näyttää. Näyttää myös sen, onko kukaan sitten hautaan laittamassa.

  • Suurten ikäluokkien lapset alkavat olla siinä iässä jo, etteivät enää lisäänny. Jokunen aika sitten kuulin radiosta uutisen, että nykyiset kolme-nelikymppiset tulevat elämään lyhyemmän elämän kuin edellinen ikäluokka; liikkumattomuus ja lihavuus tulee sydän-, verenkierto- ja tukielinsairauksineen viemään heidät aikaisemmin pois työelämästä ja aikaisemmin hautaan. Itse olen täyttänyt jo 70, enkä syö ensimmäistäkään lääkettä ja melkein kaikki ystäväpiirissäni ovat aktiivisia eläkeläisiä, jotka auttavat jälkikasvuaan melkein viikottain tai päivittäin, harrastavat ja liikkuvat. Ne tupakoivat ja viinan kanssa läträäjät ovat jo poistuneet keskuudestamme. Totuushan on tietenkin se, että meitä on joka lähtöön, ihan joka ikäluokassa.

 2. Itse varaudun omaan ikääntymiseen ja vanhuuden vaivoihin isoreikäisellä mutkalla. Kerrasta huolet ja vaivat pois. Talitintitkin saavat osansa kuusen oksilta, njam, najm.

 3. Nyt päättäjä reagoivat kun ongelma on käsissä. Eivät uskaltaneet reagoida silloin vuosikymmeniä sitten kun tulevaisuuden väestörakenteen ongelmat oli tiedossa.

  Suomen poliittinen johto on paniikissa koska Suomen väestörakenne painottuu jo nyt liikaa ja tulevaisuudessa vielä enemmän eläkkeellä oleviin…

  Paniikissa oleva Suomen poliittinen johto on yrittänyt korjata tätä vinoutunutta tilannetta rahtaamalla ”matuja” maahamme!

  Paniikissa tehty ”matujen” rahtaaminen on vain pahentanut tilannetta koska suurelta osin tänne tulleet/tuodut matut ovat vain maallemme haitallista väkeä. Paniikissa oleva Suomen poliittinen johto ei vaan tätä uskalla tunnustaa!

  Matut varsinkin vääränlaiset matut eivät ole ratkaisu väestörakenne ongelmaan, vaan pikemminkin ongelman pahentamista!

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.