Periaatepäätös ja edistämisohjelma parantamaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä

5
Valtioneuvosto vahvisti kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevan periaatepäätöksen torstaina 22. maaliskuuta. Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut periaatepäätöstä tukevan yksityiskohtaisemman kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Kyseessä on ensimmäinen kävelyä ja pyöräilyä koskeva valtioneuvoston periaatepäätös, jonka toteuttamiseen ovat sitoutuneet useat julkiset toimijat ja järjestöt.

– Periaatepäätöksen ja edistämisohjelman toimenpiteet tuottavat merkittäviä ilmasto- ja kansanterveysvaikutuksia. Kävelyn ja pyöräilyn lisääminen 20 % toisi noin neljän miljardin euron edestä terveyshyötyjä. Liikenteen päästöjä voidaan ohjelman toimenpiteillä vähentää 0,3 miljoonaa tonnia, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.

Periaatepäätöksessä ja edistämisohjelmassa on kymmenen toimenpidekokonaisuutta, joilla kävelyä ja pyöräilyä on tarkoitus lisätä vuoteen 2030 mennessä. Kokonaan uusi toimenpide on valtion ja kuntien yhteinen, uusi investointiohjelma kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi kaupunkien katuverkolla. Ohjelman käynnistämiseksi osoitetaan yhteensä 5 miljoonan euron rahoitus vuosille 2018-2019.

Muita ohjelman keskeisiä toimenpiteitä ovat muun muassa infrastruktuurin ja maankäytön suunnittelun kehittäminen sekä asenteisiin ja liikkumistottumuksiin vaikuttaminen. Tärkeitä keinoja ovat esimerkiksi kunnissa ja kaupunkiseuduilla tehtävät liikennejärjestelmäsuunnitelmat, kaavoitus ja liikkumisen ohjaus.

Myös lainsäädännön kehittäminen, kuten tieliikennelain kokonaisuudistus, sekä yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä sekä kävelyn ja pyöräilyn vastuutahojen määrittäminen kunnissa ja valtionhallinnossa on tärkeää.

Ohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä valtionhallinnon eri toimijoiden sekä alan järjestöjen kanssa. Valmistelun tueksi järjestettiin muun muassa keskustelutilaisuuksia ja edistämisohjelma oli laajalla lausuntokierroksella vuoden vaihteessa. Kaikki lausunnonantajat pitivät ehdotettua ohjelmaa tarpeellisena ja ajankohtaisena.

Ohjelman valmisteluun osallistuivat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtion liikuntaneuvosto ja Liikennevirasto, sekä Pyöräliitto ja Pyöräilykuntien verkosto.

Tavoitteena päästöjen vähentäminen ja kansanterveyden parantaminen

Ohjelman tavoitteena on, että kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu korvaisi osittain lyhyitä automatkoja ja vähentäisi sitä kautta liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi Ilmastopaneelin selvityksessä on arvioitu, että kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä voitaisiin saavuttaa noin 0,3 miljoonan tonnin päästövähennykset vuoteen 2030 mennessä. Suomessa liikenteen kokonaispäästövähennystavoite on 3,1 miljoonaa tonnia.

Kansanterveyden osalta on arvioitu, että kävelyn ja pyöräilyn lisääminen Suomessa jo 20 prosentilla tuottaisi yhteensä noin 4 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa asetettiin tavoitteeksi 30 prosentin kasvu kävely- ja pyöräilymatkojen määrissä 2030 mennessä.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen on myös liikenne- ja viestintäministeriön kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen aihe. Lisäksi ministeriö toteuttaa yhdessä alan toimijoiden kanssa kaksivuotisen kävelyn ja pyöräilyn edistämiskampanjan.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toimenpiteitä ruvetaan toteuttamaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Liikennevirasto käynnistää hankehaun kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman ensimmäisiksi hankkeiksi syksyllä 2018. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman julkaisua ennen käynnistetty lausuntokierros sähköpyörien hankintatuesta päättyy 3.4.2018.

Lähde: LVM

5 KOMMENTIT

 1. Mitenkäs tämä nyt oikein menikään? Siis lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä 20 % saavutetaan 0,3 miljoonan tonnin, eli 300 000 000 kg:n päästövähennykset.

  Yksi litra bensiiniä tuottaa palaessaan 2,35 kg hiilidioksidia. Edellä esitetyn päästövähennyksen saavuttamiseksi olisi poltettava 128 000 000 litraa vähemmän bensiiniä.

  Oletetaan, että henkilöauto kuluttaa 7 litraa bensiiniä sadalla kilometrillä. Tällöin 128 000 000 litralla ajelisi 1 824 000 000 kilometriä. Eli kyseinen kilometrimäärä olisi taitettava joko kävellen tai polkupyöräillen jotta Bernerin päästötavoitteeseen päästäisiin. Tämä olisi 330 km per Suomen jokainen asukas.

  Asiat, joita ei nyt ole huomioitu, ovat liikenneonnettomuudet. Nykyisen tietämyksen mukaan 1,8 miljardin kilometrin matkalla henkilöauton kyydissä kuolee n. 5,6 henkilöä. Vastaava luku pyöräillessä on 80 ja kävellessä 98. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan Bernerin mainostamia 4 miljardin euron terveyshyötyjä

 2. Sähköpyöräilyllä ei kunto nouse ja kolarit salamana kiihtyvien pyörien ja nykyisten tollosabiens ihmisten yhteisvaikutuksesta tulee lisääntymään.

 3. Viisi miljoonaa huuhaa hankkeeseen. Bilderberg-lortto on äärivihreä. Samoin koko Sipilän satanisti hallitus.
  Ilmastonmuutos on vuosisadan törkein kusetus. Jokainen itse ajatteleva tietää että todellinen maailman hallitus valtioiden nukkehallitusten takana on keksinyt koko valeen. Korruptoituneet poliitikot ovat mukana innolla. Ison rahan omistamat valtamediat kaikkialla maailmassa uutisoivat mitä käsketään.
  Jenkeissä Trump haistattaa vitut ilmastonmuutos kusetukselle ja globalisteille. Firmat ovatkin palanneet maailmalta takaisin hyödyttämään omaa maataan.
  Meillä Suomessa taas NWO-kätyrit ovat vallassa. Hallituksessa istuu ministereitä alle prosentin kannatuksella,eikä Berneristä kukaan ollut kuullutkaan ennen kuin kuukausi pari ennen vuoden -15 vaaleja. Kuka toope uskoo että joku oikeasti olisi äänestänyt täysin tuntematonta kotkaa? Vaalit oli manipuloitu.
  Samoin presidentin vaaleissa Sale sai Putinmaisen kannatuksen.
  Demokratiamme on näennäistä.

  • Demokratia, vuosisadan kusetus…

   Yleisen äänioikeuden seuraukset:

   – julkisen sektorin räjähdysmäinen kasvu
   – julkisen sektorin työllisyyden ja palkkojen kasvu yksityisen sektorin kustannuksella
   – naistyöntekijöiden suuri määrä julkisella sektorilla
   – valtion mittavat interventiot ja sääntely (yritystuet, maataloustuet, rakennusmääräykset, halvan rahan politiikka)
   – tulonsiirtojen kasvu (työkyvyttömyyseläkkeet, toimeentulotuet)
   – korkea verotus
   – valtion velkaantuminen (110 mrd euroa)
   – massatyöttömyys
   – sairauksien lisääntyminen
   – feminismi
   – vähemmistöryhmien ja kaiken oudon suosiminen
   – maalaisjärjen käytön ja tosiasioiden kieltäminen
   – ”pakolais”tulva
   – rakenteellinen korruptio
   – kaupan keskittyminen (duopoli)
   – luonnonvarojen haaskaaminen (inflatorinen velkatalousjärjestelmä)

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.