GRECO antoi Suomelle uusia suosituksia korruption ehkäisemiseksi ja torjumiseksi

4
Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia valtion johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä lainvalvontaviranomaisten (poliisin ja Rajavartiolaitoksen) toimintaan liittyvän korruption estämiseksi.

GRECO:n maatarkastuksen erityisinä kohteina olivat muun muassa johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä lainvalvontaviranomaisten eettiset ohjeet ja säännöstöt, eturistiriitatilanteet, sivutoimet, tulojen ja sidonnaisuuksien ilmoittaminen, ohjeiden noudattaminen käytännössä sekä tietoisuus korruptiosta ja sen torjunnasta. Maatarkastajat kiinnittivät lisäksi huomiota muun muassa karenssikäytäntöihin, riskienhallintaan ja korruptiosta ilmoittavien henkilöiden suojeluun.

Arviointiraportissaan GRECO toteaa, että Suomen tulee tehostaa korruption vastaista työtä ja korostaa, että kansallisen korruption vastaisen strategian pikainen hyväksyminen ja täytäntöönpanon käynnistäminen olisi tärkeä askel oikeaan suuntaan. Raportissa painotetaan erityisesti sote- ja maakuntauudistukseen liittyviä korruptioriskejä yksityistämisen osalta.

GRECO antaa Suomelle kuusi johtavien virkamiesten ja ministereiden sekä kahdeksan lainvalvontaviranomaisten korruption torjuntaa ja ennalta ehkäisyä koskevaa suositusta.

GRECO suosittaa muun muassa ministereille ja muille johtaville virkamiehille suunnattuja käytännesääntöjä ja koulutuksia, sidonnaisuusilmoituksien järjestelmällisempää analysointia ja ilmoittamiskäytäntöjen kehittämistä sekä niin  sanottuun pyöröovi-ilmiöön liittyviin eturistiriitatilanteisiin puuttumista. Pyöröovi-ilmiöllä tarkoitetaan avainvaikuttajien siirtymistä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puolelle ja päinvastoin. Lisäksi suositetaan, että Suomi varmistaa, etteivät koskemattomuuden poistamiseen liittyvät prosessit vaikeuta tai nen estä rikostutkintaa tilanteissa, joissa ministeriä epäillään korruptiivisesta toiminnasta.

Lainvalvontaviranomaisten osalta GRECO suosittaa muun muassa, että poliisissa ja Rajavartiolaitoksessa laaditaan korruptionvastaiset strategiat tai ohjelmat, kootaan käytännesäännöt yhteen ja tarkennetaan sivutoimiin liittyvät ohjeistukset, järjestetään korruption torjuntaan ja ennalta ehkäisyyn tähtäävää koulutusta ja lisätään eettisyyttä urakehitykseen liittyvissä prosesseissa. Lisäksi suositetaan, että poliisi vahvistaa riskienhallintaa, sisäistä valvontaa ja sivutoimia koskevia menettelyjä.

Ilmoittamiseen ja ilmoittajien suojeluun liittyen GRECO suosittaa, että poliisille ja Rajavartiolaitokselle saatetaan voimaan korruptioepäilyihin liittyvä ilmoittamisvelvoite ja että ilmoittajien suojelua vahvistetaan. Lisäksi GRECO suosittaa, että poliisissa ja Rajavartiolaitoksessa järjestetään ilmoittamiseen liittyvää koulutusta ja laaditaan ohjeistuksia.

Suomen osalta edelliset maatarkastukset tehtiin vuosina 2001 (aiheena oikeuslaitoksen itsenäisyys), 2004 (aiheena julkinen hallinto), 2007 (aiheena korruptiorikosten kriminalisoinnit ja puoluerahoitus) ja 2013 (aiheena syyttäjien, tuomareiden ja kansanedustajien toimintaan liittyvät korruptioriskit). Viidennen arviointikierrokseen liittyvä maavierailu Suomeen toteutettiin syyskuussa 2017.

GRECO julkaisee Suomea koskevan arviointiraportin kokonaisuudessaan verkkosivuillaan englanniksi. Raportin suomenkielinen käännös julkaistaan kevään aikana oikeusministeriön verkkosivuilla www.oikeusministerio.fi.

Suomi antaa Grecolle raporttinsa suositusten täytäntöönpanosta 30.9.2019 mennessä.

Lähde: Oikeusministeriö

4 KOMMENTIT

 1. EHE EHE. WATTU MITÄ PASKAA TAAS TUOTTAVAT.
  Missäs on zippilälle Eduskunnan päätäntävallan ulkopuolelle annettu 2400 000 000€:n taskuraha?

 2. Mitä ihmettä, eihän Suomessa pitäisi ole korruptiota. Piilokorruptiota ja hyväveli järjestelmää siitäkin edestä, mutta sehän on vain politiikan tekoa ja hyväksyttävää. Eduskunnassa istuu nytkin mm. tuomioita saaneita poliitikkoja (mm.vaaliraha sotkut ja tuomiot) mutta resursseja pistetään yhä enemmän kansalaisten mielipiteiden hillitsemiseksi.

 3. Suomi on JÄRJESTELMÄKORRUPTIO; jossa eduksunta varastaa !

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata. ( suomeksi varastaa ).

  Tämä ”laki 444/2012” saatiin LAHJONNAN saattelemana.

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: Puolueille ei maksettu rahaa turhaan; Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Tätä ”omanlaista” ja maksettua ”lainsäädäntöä” ovat mm. Laki 444/2012 miljardien varstamiseksi pankki-vakuutuslaitoksille ( archive.is / kimmoleaks.fi ) ja

  Suomen ”perustuslain 118 § ( valtiopetos) … Kanslaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tätä lakia kuitenkin myös noudatetaan Suomen ”oikeuslaitoksessa” TAKAUTUVANA. ( jo 9. 12. 2005 olen jättänyt SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon ).

  Lasten hetero-aviomiesten ja pienyrittäjien lainsäädännöllinen syrjintä tulee lopettaa !

  PL 118 § ja ”laki 444/2012” tekivät näistä ihmisryhmistä KOKONAAN ihmisoikeudettomat kansanosat; itse olen suoraan ja takautuvasti PL 118 §:n uhri !

  Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sai 2006 – 2008 todisteet tästä Suomen hallitusten lainsäädännöllisestä syrjinnästä ( EIT 24221/06 ).

  Kaikki asiakirjat tuhottiin 27.3. 2009 Strasbourgissa . ( todiste EOA kanslaipäätös 1350/4/08… EIT:n suomalaishenkilökunnan jääviyksiä tuhota Suomen työpaikkansa aineistoa EI VOIDA TUTKIA .).

  Tässä oli TODISTEET siittä, että Suomi on järjestelmäkorruptio:

  Mukaan on saatu myös ”oikeusministeriö” ja ”poliisi”; jotka ovat jättäneet tutkimatta 3 tekemääni julkista rikosilmoitusta PL 118 §:n valtiopetoksesta ja ”lain 444/2012” miljardivarkaudesta !

  Tosiasiassa kyse oli Suomen pankkien pelastamisesta EU-stressitestiltä varastamalla niille omaisuutta pienyritysten kautta ( ”laki 444/2012” ).

  Pankit fuusioivat 1.1. 2013 samalla sekunnilla vakuutuslaitosten kanssa kun ”laki 444/2012” astui voimaan poistaen niiden taseista jopa 3 miljardin velan pienyrityksille.

  Fuusio tapahtui vuoden 2012 tasearvoilla; joka EI huomioinut lain 444/2012 vaikutusta. ( pankit siis saivat extraa tästä varastetusta omaisuudesta ; ”Yli lain salliman perityt tasioitusvastuurahat” ).

  Olen näitä tietoja Gregolle koittanut toimittaa; mutta ne katoavat samaten, kuin rikosilmoitukset ”poliisille” ja oikeusministereille !

  Saa jakaa; koska on JULKISESTI koitettu jakaa Suomen ”laillisuutta” valvoville organisaatioille … vain KANSAN mahti voi meidät pelastaa eduksunnan varkailta !

  P.S. VKSV ”kirjasi” syyteilmoitusta diaariin kokonaiset 8 kuukautta… onko siis mukana valtiopetoksissa ?

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.