Opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajenee

3
Hallitus esittää opintotuki- ja koulumatkatukioikeuden laajentamista oppivelvollisuusiän ylittäneille perusopetuksen opiskelijoille.

Muutoksen myötä opintotukea ja koulumatkatukea voisi saada nykyistä kattavammin perusopetuksen järjestämisluvalla järjestettyyn aikuisten perusopetukseen. Asiasta on aiemmin linjattu hallituksen kotouttamista koskevassa toimintasuunnitelmassa.

Nykyisin opintotukea voidaan myöntää vain kansanopistossa suoritettavia perusasteen opintoja varten. Opintotuki soveltuisi opintojen rahoitusmuodoksi, jos muut opintojen rahoitusmuodot (mm. kotoutumistuki, työttömyysturva) eivät ole käytettävissä.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestetyt opinnot olisivat päätoimisia, jos opintojen laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa. Työttömyysturvalaissa säädettyä päätoimisen opiskelun määritelmää muutettaisiin opintotukilainsäädäntöön esitettyjä muutoksia vastaavasti.

Opintotukea ja koulumatkatukea voisivat hakea esimerkiksi työmarkkinoiden ulkopuolelta tulevat, joilla on puutteellinen peruskoulutus.  Opintotukea voisi käyttää esityksen mukaan vuosittain 500 oppivelvollisuusiän ylittänyttä opiskelijaa. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin oppilas täyttää seitsemän vuotta ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Uusimuotoinen oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus on käynnistynyt vuoden 2018 alusta. Opintotuki- ja koulumatkatukioikeus laajenisi 1.8.2018.

Lähde: OKM

3 KOMMENTIT

    • Nimenomaan matut ollut mielessä (huom. maininta kotoutumistuesta), ikärajoitteiden poisto, kokeiden uusimiskertojen ja maksujen poisto luovat kivoja ohituskaistoja joilla matut voivat opiskella eläkkeelle asti…
      100 000 matua + klaaninyhdistämiset + kohtupommitukset = YLI 1 000 000 muslimia Suomessa 2040!
      Kantasuomalaisilta opiskelijoilta leikataan opiskelupaikkoja, ei ole varaa, ei koske matuja?

  1. Työttömyyskorvauksella omaehtoisesti opiskelevat maahanmuuttajat saavat kulukorvauksen 9 e/pvä, Suomen kansalaiset eivät saa. Maahanmuuttajat saavat opiskella 48 kk em. edulla, suomalaiset korkeintaan 24 kk ilman poikkeuksia. Maahanmuuttajilla tuki alkaa uudestaan uuden tutkintokokonaisuuden alettua (4 tai 5 kokonaisuutta), suomalaisille vain yksi opintokokonaisuus. Maahanmuuttajien omaehtoisen opiskelun tuki katkeaa lomakautena (toinen tuki tilalle) ettei se kulu, suomalaisilla tukiaika kuluu koko ajan jne…

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.