Sähkönsiirron hinnoitteluperusteet selvityksen alle

Sähkön siirtohintojen korotusten syyt ja alueellinen kohdentuminen otetaan tarkempaan tarkasteluun. Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut sähkötekniikan professori Jarmo Partasen asian selvittäjäksi. Selvitystyö käynnistyy kesäkuun alussa ja valmistuu 15.12.2018 mennessä.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen aloitteesta asetetun selvittäjän tehtävänä on laatia selvitys sähkönjakeluverkkojen siirtohintojen korotusten taustalla olevista syistä ja verkonhaltijoiden valitsemien investointitapojen perusteista sekä etsiä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa toimitusvarmuutta parantavia investointeja ja sitä kautta saavuttaa kustannussäästöjä. Selvitystyössä tulee tarkastella myös siirtohintojen korotusten alueellista kohdentumista ja harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä.

Selvitystyössä tulee tarkastella esimerkiksi siirtohintojen roolia sähkön kokonaishinnassa nyt ja tulevaisuudessa, toimitusvarmuusinvestointien ja -toimenpiteiden reaalista vaikutusta siirtohintoihin, toimitusvarmuusvaatimusten vaikutuksia erityisesti harvaan asuttujen alueiden jakeluverkkojen taloudelliseen tilanteeseen sekä mitä vaihtoehtoisia tapoja verkkoyhtiöillä on tällä hetkellä saavuttaa toimitusvarmuustavoitteet.

Selvittäjän asettaminen katsottiin tarpeelliseksi, koska keskustelu siirtohintojen korotuksista on jatkunut erityisesti harvaan asutuilla seuduilla toimivien jakeluverkkoyhtiöiden asiakaspiirissä.

Taustalla 2000-luvulla esiintyneet laajat sähkökatkot ja niiden vuoksi sähköyhtiöille asetetut velvoitteet

Sähkömarkkinalakiin sisällytettiin vuonna 2013 lumikuormista ja myrskyistä johtuneiden laajojen sähkökatkojen seurauksena niiden ehkäisyä koskevien toimenpiteiden paketti. Laissa esitetyt vaatimukset sähköverkkojen toimintavarmuuden parantamiseksi vuoden 2028 loppuun mennessä aiheuttavat verkkoonsa investoivien sähköyhtiöiden asiakkaille hinnankorotuksia. Jakeluverkkoyhtiöt päättävät itsenäisesti, mitä keinoja ne käyttävät toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamiseksi ja mm. näiden keinojen toteutuksella on perusteltu alati kohoavia sähkön siirtomaksuja.

Eräiden jakeluverkkoyhtiöiden poikkeuksellisen suuret siirtohintojen korotukset aiheuttivat vuonna 2016 laajan julkisen kohun ja suuren joukon valituksia kuluttajariitalautakuntaan ja kuluttaja-asiamiehelle. Sen jälkeen sähkömarkkinalakiin tehtiin vuonna 2017 täsmennys, jossa asetettiin yläraja siirtohintojen vuotuisille korotuksille. Myös harvaanasuttujen alueiden jakeluverkkoyhtiöiden mahdollisuutta saada lisäaikaa toimitusvarmuusvaatimusten täyttämiseen helpotettiin samassa yhteydessä.

Kansalaiset ovat laajasti kritisoineet toistuvia hintojen korotuksia ja sekä maksujen suuruutta, että korotuksia on pidetty yleisesti kohtuuttomina. Sähkön siirrosta saattaa joutua maksamaan jopa enemmän kuin itse sähköstä.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

9 thoughts on “Sähkönsiirron hinnoitteluperusteet selvityksen alle

 • 31.5.2018 at 18:43
  Permalink

  Sähkö hinnoitellaan ahneuden perusteella. Ei kustannusten. Sama koskee vuokra-asumista.

  Reply
 • 31.5.2018 at 19:38
  Permalink

  Valohoitoa ministeri Kimmo Tiilikaiselta, sillä hallituksen myytyä (lue: kenkkäsi) sähköyhtiöt ulkomaisille korporaatioille kuten esim. Caruna, joka ensitöikseen nosti sähkön hintaa 10% eli Suomessa sähkön hinta on kymmenkertaisia määriä kalliinpaa kuin esim. Ruotsissa, Norjasta nyt puhumattakaan. Keltaisen nesteen pöydän ritarit eli Sipilän hallitus täydessä shokissa ja ahneuden vallassa myi kansallisomaisuuteen verrattavan sähkön lahjustariffeilla, jotka ovat suomalaisittain korkeat ja maailmanlaajuisesti tai eurooppalaisiin ”kyldyyri -kansoihin” verraten naurettavan mitättömät, sillä kuvittelen ”Hupsis Herrojen” (Pikku Kakkonen) saaneen muutaman lasinpalasen ja peilin, josta näkyi ihan oma pärstä, joka tietenkin aiheuttaa takauman nimeltä: Shokki!
  Kanisteri Tiilikainen tulee ”selvityksen” ajan nyppimään napanöyhtäänsä, sillä niin mitätöntä ja merkityksetöntä on selvityskomitean työ, eikä se koidu kuin veronmaksajien kustantamien kaffi- ja viineripöydän antimien mässyttämiseen aiheena: ”Ilmoja on pitänyt!”

  Reply
 • 31.5.2018 at 19:41
  Permalink

  Caruna esimerkiksi asentaa maakaapeleita, jotka eivät ole niin alttiita vahingoittumaan kuin ilmajohdot, ja tämä maksaa. Tässä on mahdollisuus korruptioon. Carunan omistamat asennusyhtiöt voivat kiskoa ylihintoja, jotka maksavat säkön kuluttajat.

  Reply
  • 31.5.2018 at 20:58
   Permalink

   Kuparia karunan pitäisi maahan laittaa mutta panevatkin halvempaa alumiinijohtoa. Perustelevat että no kun virolaiset varastavat kuparin.

   Reply
 • 31.5.2018 at 21:08
  Permalink

  Korruptiota. Joku saa aina palkkion kun valtio myy jotain ulkomaalaisille sijoittajille.
  Ja onhan täysin selvää että sikamainen rahastus alkaa, ja kansa maksaa.
  Armeija, sähkönsiirto, tietoverkot, tiet, vesistöt, mineraalit.
  Kaikki pitäisi olla valtion hallussa.
  Kohta on muut myyty paitsi armeija ja senkin tilalle tulee EU- joukot tai Nato, siis vieraita sotilaita.
  Toisinajattelijat ja mielenosoittajat ammutaan, ainakin kansallismieliset.
  On muuten EU:n pykälissä lupa tappaa.

  Reply
 • 31.5.2018 at 21:12
  Permalink

  Globalistieliitti, tuo Bilderbergiläisten kyrpien rosvojoukko vie tuhkatkin pesästä!
  Haluavat omistaa koko maailman.
  Aika pitkällä jo ovatkin.

  Reply
 • 31.5.2018 at 21:27
  Permalink

  Euroopan unionin lait on nykyisin kansallisten lakien yläpuolella ja kuten Saksassa, sähkönsiirrossa kolmas osapuoli tulisi päästä myös Suomessa sähkönsiirtoa hallitsevien verkkoon eli monopoli olisi purettavissa jos lakeja tulkittaisiin oikein.

  ”YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

  22 päivänä toukokuuta 2008 (*)

  Sähkön sisämarkkinat – Direktiivi 2003/54/EY – 20 artiklan 1 kohta – Kolmansien osapuolten vapaa pääsy sähkönsiirto- ja jakeluverkkoihin

  http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d54b5465177de34c4484d2c972a6433641.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTa3r0?doclang=FI&text=&pageIndex=0&docid=67746&cid=43316

  Yhteisön tuomioistuimen tuomio C-439/06

  Yhteisön tuomioistuin on antanut vuonna 2008 ratkaisun asiassa C-439/06, jossa tuomioistuin tulkitsi toisen sähkömarkkinadirektiivin säännöksiä kolmannen osapuolen verkkoon pääsyn edellytyksistä. Tässä niin sanotussa Citiworks-tapauksessa sähkön toimittaja halusi toimittaa sähköä asiakkaalle, joka sijaitsi lentokenttäalueella. Saksan liittotasavallan lainsäädännön mukaan yksityisillä, pienillä jakeluverkoilla oli kuitenkin mahdollisuus hakea poikkeusta verkkoon pääsyn järjestämisestä. Alueella oli yksityinen, lentoaseman omistama ja operoima jakeluverkko, jolle oli myönnetty kyseinen poikkeus.

  Yhteisön tuomioistuimen ratkaisun mukaan kaikki verkot, riippumatta verkon koosta ja asiakastyypeistä, joilla siirretään sähköä asiakkaille ja jotka eivät ole siirtojännite- tai suurjänniteverkkoja, kuuluvat direktiivin 20 artiklan 1 kohdan säännöksen soveltamisalaan ja ovat siten direktiivissä tarkoitettua sähkönjakeluverkkoa. Yhteisön tuomioistuimen mukaan Citiworks tapauksessa myyjällä tulee siis olla oikeus toimittaa sähköä lentokenttäverkossa olevalle asiakkaalle.

  Direktiivin 20 artiklan 1 kohtaa on yhteisön tuomioistuimen mukaan tulkittava siten, että se on ESTEENÄ KANSALLISELLE lainsäädännölle, jolla tietyt energiantoimitusverkkojen haltijat vapautetaan velvollisuudesta myöntää kolmansille osapuolille vapaa pääsy mainittuihin verkkoihin sillä perusteella, että nämä verkot sijaitsevat yhteenkuuluvalla yritysalueella ja palvelevat pääasiallisesti energian siirtämistä yrityksen sisällä ja siihen sidoksissa oleviin yrityksiin.”

  Reply
 • 1.6.2018 at 19:18
  Permalink

  Minun viimekuun sähkölasku Savon Voima oyj Sähkö:70,03€ ja Siirto:133,37€ Yht:203,40€.
  Että kyllähän, kun joku keksisi langattoman sähkön niin loppuisi tuo kiristys. Aika kallistahan tuo siirto jo alkaa olla.

  Reply

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.