Maakuntauudistuksen rahoituksen varmistamisessa seitsemän maakunnan mentävä reikä

1
Hallitus lupaa varmistaa maakuntien oikeuden lisärahoitukseen tilanteessa, jossa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen perusrahoituksella muutoin vaarantuisi. Hallituksen mukaan näin varmistettaisiin riittävä rahoitus myös poikkeustilanteissa. Viimeisimmissä kaavailuissa valtion olisi lisättävä maakuntien rahoitusta käytännössä vasta, kun ongelmat koskevat miljoonia ihmisiä.

Valtion rahoituksen tason määräytymisen lähtökohtana olisi edelleen toteutuneiden kustannusten huomioon ottaminen vain rajoitetusti, eli niin sanottu kustannusten kasvun hillintää koskeva rajoitin. Lisärahoitusta voitaisiin myöntää yksittäiselle maakunnalle hakemuksen perusteella tai valtion aloitteesta. Uusi säännös korvaisi aiemmat ehdotukset yksittäisen taloudellisissa vaikeuksissa olevan maakunnan tukemisesta.

Maakunnalla olisi edelleen mahdollisuus saada valtionavustusta sekä valtion laina tai takaus maksuvalmiusongelmien korjaamiseksi. Maakunnan hakemuksesta saatu lisärahoitus käynnistäisi siirtymäajan jälkeen automaattisesti arviointimenettelyn.

Maakuntien rahoitusta korotetaan vasta, kun ongelmat koskevat miljoonia ihmisiä

Valtion olisi korotettava maakuntien rahoitusta vasta siinä tilanteessa, kun rahoituksen taso todettaisiin useissa maakunnissa riittämättömäksi turvaamaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Rahoitusta korotettaisiin, jos maakuntien rahoituksen taso vaarantaisi riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen vähintään kahdeksassa maakunnassa tai maakunnissa, joiden asukasluku on yhteensä enemmän kuin 40 prosenttia koko maan asukasluvusta.

Rahoituslakiin ehdotetut muutokset täsmentävät jo aiemmin rahoituslakiehdotukseen sisältynyttä valtion velvollisuutta turvata riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus, eivätkä ne vaaranna julkisen talouden kestävyyteen liittyviä tavoitteita.

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta antoi siitä lausuntonsa 1.6.2018 ja hallitus on omien sanojensa mukaan tarkistanut sen pohjalta uudistuksen etenemistä. Hallituksen muutosehdotukset annetaan eduskunnalle hallituksen vastineena.

Lähde: Valtioneuvoston kanslia

1 KOMMENTTI

VASTAA: Nykysuomi.com käyttää sekä automaattista, että manuaalista moderointia kommenttiosiossa. Jokainen vastaa omista kommenteistaan ja nykysuomi.com pidättää oikeuden moderoida asiatonta keskustelua tarpeelliseksi katsomallaan laajuudella.